Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Graveretjärn, 17VTM408 201 2 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 0,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: