Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA BRÄNNTJÄRNEN, 670837 132784 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: