Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OSBÄCKEN, 1700 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-11 Stoppdatum 2002-11-11
Mängd (ton): 1,89 Kostnad totalt: 1429
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: