Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OSBÄCKEN, 1700 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-09 Stoppdatum 2003-10-09
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 1627
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: