Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OSBÄCKEN, 1700 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-12-10 Stoppdatum 2008-12-10
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 2199
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: