Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FRISKETJÄRN, 1719 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-14 Stoppdatum 2001-08-14
Mängd (ton): 2,09 Kostnad totalt: 1617
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: