Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB004, 1724 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-29 Stoppdatum 2003-09-29
Mängd (ton): 5,80 Kostnad totalt: 5576
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: