Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB004, 1724 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-04 Stoppdatum 2008-10-04
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2594
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: