Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB018, 1738 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-21 Stoppdatum 2000-11-21
Mängd (ton): 7,20 Kostnad totalt: 4851
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: