Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB026, 1746 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-21 Stoppdatum 2000-11-21
Mängd (ton): 35,10 Kostnad totalt: 24318
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: