Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB026, 1746 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-04 Stoppdatum 2008-10-04
Mängd (ton): 13,20 Kostnad totalt: 17331
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: