Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB027, 1747 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-20 Stoppdatum 2006-09-20
Mängd (ton): 25,03 Kostnad totalt: 29485
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: