Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB027, 1747 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-19 Stoppdatum 2010-10-19
Mängd (ton): 9,07 Kostnad totalt: 13044
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: