Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOA004, 1750 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-26 Stoppdatum 2001-09-26
Mängd (ton): 9,86 Kostnad totalt: 8618
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: