Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOA004, 1750 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-10-30 Stoppdatum 1998-10-30
Mängd (ton): 10,24 Kostnad totalt: 6614
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: