Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOA009, 1754 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-09-21 Stoppdatum 1995-09-21
Mängd (ton): 12,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: