Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOA009, 1754 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-15 Stoppdatum 2003-09-15
Mängd (ton): 11,50 Kostnad totalt: 11130
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: