Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOA009, 1754 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-18 Stoppdatum 2007-09-18
Mängd (ton): 5,35 Kostnad totalt: 6580
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: