Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR007, 1760 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-01 Stoppdatum 2000-08-31
Mängd (ton): 10,05 Kostnad totalt: 7708
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: