Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR007, 1760 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-18 Stoppdatum 2002-08-18
Mängd (ton): 7,35 Kostnad totalt: 10599
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: