Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR013, 1761 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-18 Stoppdatum 2005-08-18
Mängd (ton): 3,80 Kostnad totalt: 6121
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: