Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR063, 1773 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-18 Stoppdatum 2005-08-18
Mängd (ton): 5,20 Kostnad totalt: 8377
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: