Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRO010, 1786 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-09-16 Stoppdatum 1995-09-16
Mängd (ton): 5,09 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: