Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRO012, 1787 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-18 Stoppdatum 1997-08-18
Mängd (ton): 4,46 Kostnad totalt: 3024
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: