Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR003, 1797 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-26 Stoppdatum 2003-08-26
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 2948
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: