Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR008, 1802 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-02-19 Stoppdatum 2002-02-19
Mängd (ton): 1,47 Kostnad totalt: 1999
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: