Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR010, 1804 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-18 Stoppdatum 2002-08-18
Mängd (ton): 1,47 Kostnad totalt: 2120
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: