Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR016, 1810 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-19 Stoppdatum 2005-08-19
Mängd (ton): 5,10 Kostnad totalt: 8216
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: