Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBBA004, 1825 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-18 Stoppdatum 2003-07-18
Mängd (ton): 3,90 Kostnad totalt: 5881
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: