Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBBA004, 1825 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-09 Stoppdatum 2007-08-09
Mängd (ton): 3,08 Kostnad totalt: 5716
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: