Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBBA004, 1825 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-06 Stoppdatum 1998-08-06
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 2743
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: