Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO018, 1853 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-09 Stoppdatum 2002-07-09
Mängd (ton): 18,67 Kostnad totalt: 14824
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: