Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFOR005, 1871 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-02 Stoppdatum 2009-10-02
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 5508
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: