Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFOR008, 1872 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-25 Stoppdatum 2001-09-25
Mängd (ton): 21,70 Kostnad totalt: 19165
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <1,5 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: