Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFOR008, 1872 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-25 Stoppdatum 2004-11-25
Mängd (ton): 8,02 Kostnad totalt: 7563
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: