Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFOR008, 1872 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-30 Stoppdatum 2010-09-30
Mängd (ton): 6,01 Kostnad totalt: 8667
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: