Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB010, 1890 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-10-03 Stoppdatum 1999-10-04
Mängd (ton): 20,10 Kostnad totalt: 13645
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: