Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN004, 1895 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-10-02 Stoppdatum 1999-10-02
Mängd (ton): 17,00 Kostnad totalt: 11540
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: