Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN004, 1895 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-04 Stoppdatum 2003-09-04
Mängd (ton): 17,02 Kostnad totalt: 16492
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: