Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN037, 1910 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-05 Stoppdatum 2003-09-05
Mängd (ton): 20,32 Kostnad totalt: 19690
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: