Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN037, 1910 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-29 Stoppdatum 2010-09-29
Mängd (ton): 4,83 Kostnad totalt: 6962
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: