Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF022, 1915 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-12 Stoppdatum 2005-09-13
Mängd (ton): 9,95 Kostnad totalt: 10786
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: