Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF041, 1928 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-29 Stoppdatum 1999-09-29
Mängd (ton): 15,70 Kostnad totalt: 10658
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: