Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF041, 1928 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-30 Stoppdatum 2008-09-30
Mängd (ton): 15,22 Kostnad totalt: 20023
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: