Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östra Småvattnen, 1929 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-18 Stoppdatum 1999-08-18
Mängd (ton): 1,10 Kostnad totalt: 719
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: