Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV007, 1934 Budgetår: 1987
Startdatum: 1987-04-11 Stoppdatum 1987-04-13
Mängd (ton): 6,75 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: