Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV007, 1934 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-11-04 Stoppdatum 1996-11-04
Mängd (ton): 2,60 Kostnad totalt: 1690
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: