Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV009, 1936 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-19 Stoppdatum 2003-08-19
Mängd (ton): 10,10 Kostnad totalt: 9757
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: