Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV009, 1936 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-29 Stoppdatum 2007-07-29
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 9850
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: