Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV009, 1936 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-09-14 Stoppdatum 1995-09-14
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 6000
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: